Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀπολλωνία ἡ Ποντική

Xml id: Apollonia
Име (Гр): Ἀπολλωνία ἡ Ποντική
Име (Ен): Apollonia Pontica
Име (Бг): Аполония Понтийска
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216706
Въведен: authority