Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ῥαουήννη

Xml id: Ravenna
Име (Гр): Ῥαουήννη
Име (Ен): Ravenna
Име (Бг): Равена
Координати: 44.415718, 12.196604
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/393480
Въведен: authority