Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Βενδιπαρα

Xml id: Bendipara
Име (Гр): Βενδιπαρα
Име (Ен): Bendipara
Име (Бг): Бендипара
Въведен: authority