Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Tug
Име (Ен): Tugugerum
Име (Бг): Тугугерум
Въведен: authority