Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Διονυσόπολις

Xml id: Dionysopolis
Име (Гр): Διονυσόπολις
Име (Ен): Dionysopolis
Име (Бг): Дионисопол
Координати: 43.417781, 28.1629075
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216793
Въведен: authority