Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σευθόπολις

Xml id: Seuthopolis
Име (Гр): Σευθόπολις
Име (Ен): Seuthopolis
Име (Бг): Севтополис
Координати: 42.612271, 25.362928
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216981
Въведен: authority