Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κενδρεισηίς

Xml id: Kendriseis
Име (Гр): Κενδρεισηίς
Име (Ен): Kendriseis
Име (Бг): Кендрисеида
Въведен: authority