Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Oescus
Име (Ен): Oescus
Име (Бг): Ескус
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216907
Въведен: authority
Виж още: Oescus