Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: Orizare
Име (Ен): Orizare
Име (Бг): Оризаре
Координати: 42.15, 24.65
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Място на намиране: Оризаре
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона