Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Δισκοδουρατεραι

Име (Гр): Δισκοδουρατεραι
Име (Ен): Discoduraterae
Име (Бг): Дискодуратера
Координати: 43.02356, 25.368331
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216803
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0727
Място на намиране: Гостилица
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῇ τύχῃ. Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀντωνεῖνον Αὐτοκράτορα Γερμανικὸν Σαρματικὸν Μηδικὸν Παρθικὸν ἡ πόλις ἡ...
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза