Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Νικαία

Xml id: Nicaea
Име (Гр): Νικαία
Име (Ен): Nicaea
Име (Бг): Никея
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/511268
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : Tlmn2_0002
Място на намиране: Гиген
Издател(и): Вацлав Добруски, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Χαῖρε, παροδεῖτα. Αὐρηλία Φιλικί σιμα Νεικαηνὴ συνβιώσασα Βάλσσῳ ζήσασα ἔτη πεντήκοντα, μνήμης χάριν....
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза