Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: Novoselets
Име (Ен): Novoselets
Име (Бг): Новоселец
Координати: 42.3, 26.08333
Въведен: authority