Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Κελλαι

Xml id: Cillae
Име (Гр): Κελλαι
Име (Ен): Cellae
Име (Бг): Кела
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1519
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αἴλιος Πρόκλος ἐπικτηνείτης σὺν Εὐτυχιανῷ κολλήγᾳ ἐπηκόῳ θεῷ Ἥρωτι Κελλων εὐχὴν...
Вид паметник: статуетка
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза