Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Αἰγύπτου

Xml id: Egypt
Име (Гр): Αἰγύπτου
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих