Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Ἡράκλεια ἐπὶ Λύκον

Xml id: HeracleaLync
Име (Гр): Ἡράκλεια ἐπὶ Λύκον
Име (Ен): Heraclea Lyncestis
Име (Бг): Хераклея Линкестида
Координати: 41.024885, 21.338242
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/481861
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза