Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Παυταλεωτῶν πόλις

Xml id: Pautalia
Име (Гр): Παυταλεωτῶν πόλις
Име (Ен): Pautalia
Име (Бг): Пауталия
Координати: 42.281134, 22.688244
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/481949
Въведен: authority