Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: Kabyle
Име (Ен): Kabyle
Име (Бг): Кабиле
Координати: 42.53333, 26.48333
Въведен: authority