Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: Mogilovo
Име (Ен): Mogilovo
Име (Бг): Могилово
Координати: 42.33333, 25.4
Въведен: authority