Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: MBelovo
Име (Ен): Malko Belovo
Име (Бг): Малко Белово
Координати: 42.20538, 24.04175
Въведен: authority