Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма,

Xml id: Galabovo
Име (Ен): Galabovo
Име (Бг): Гълъбово
Въведен: authority