Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δημήτρις

Xml id: Demetris
Име (Гр): Δημήτρις
Име (Ен): Demetris
Тип име: Greek
Въведен: authority