Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Διονύσιος

Xml id: Dionysius
Име (Гр): Διονύσιος
Име (Ен): Dionysius
Име (Бг): Дионисий
Тип име: Greek
Въведен: authority