Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσκληπιόδοτος

Xml id: Asclepiodotos
Име (Гр): Ἀσκληπιόδοτος
Име (Ен): Asclepiodotos
Тип име: Greek
Въведен: authority