Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γναῖος

Xml id: Gnaeus
Име (Гр): Γναῖος
Име (Ен): Gnaeus
Име (Бг): Гней
Тип име: Latin
Въведен: authority