Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Οὐῆρος

Xml id: Verus
Име (Гр): Οὐῆρος
Име (Ен): Verus
Име (Бг): Вер
Тип име: Latin
Въведен: authority