Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τατιανός

Xml id: Tatianus
Име (Гр): Τατιανός
Име (Ен): Tatianus
Име (Бг): Тациан
Тип име: Latin
Въведен: authority