Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλία

Xml id: Aurelia
Име (Гр): Αὐρηλία
Име (Ен): Aurelia
Име (Бг): Аврелия
Тип име: Latin
Въведен: authority