Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κλᾶρος

Xml id: Clarus
Име (Гр): Κλᾶρος
Име (Ен): Clarus
Име (Бг): Клар
Тип име: Latin
Въведен: authority