Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ματέρνος

Xml id: Maternus
Име (Гр): Ματέρνος
Име (Ен): Maternus
Име (Бг): Матерн
Тип име: Latin
Въведен: authority