Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τρανκυλλίνα

Xml id: Tranquillina
Име (Гр): Τρανκυλλίνα
Име (Ен): Tranquillina
Тип име: Latin
Въведен: authority