Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσέλλιος

Xml id: Asellius
Име (Гр): Ἀσέλλιος
Име (Ен): Asellius
Име (Бг): Азелий
Тип име: Latin
Въведен: authority