Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κέλερ

Xml id: Celer
Име (Гр): Κέλερ
Име (Ен): Celer
Име (Бг): Целер
Тип име: Latin
Въведен: authority