Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μαγιανός

Xml id: Magianus
Име (Гр): Μαγιανός
Име (Ен): Magianus
Тип име: Latin
Въведен: authority