Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κέλσος

Xml id: Celsus
Име (Гр): Κέλσος
Име (Ен): Celsus
Име (Бг): Целз
Тип име: Latin
Въведен: authority