Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σαλλιων

Xml id: Sallion
Име (Гр): Σαλλιων
Име (Ен): Sallion
Име (Бг): Салион
Тип име: Thracian
Въведен: authority