Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δολης̣

Xml id: Doles
Име (Гр): Δολης̣
Име (Ен): Doles
Име (Бг): Долес
Тип име: Thracian
Въведен: authority