Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Διλαης

Xml id: Dilaes
Име (Гр): Διλαης
Име (Ен): Dilaes
Име (Бг): Дилаес
Тип име: Thracian
Въведен: authority