Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Επταικενθος

Xml id: Eptaecenthus
Име (Гр): Επταικενθος
Име (Ен): Eptaecenthus
Име (Бг): Ептайкент
Тип име: Thracian
Въведен: authority