Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ρηβουκενθος

Xml id: Rebucenthus
Име (Гр): Ρηβουκενθος
Име (Ен): Rebucenthus
Име (Бг): Ребукент
Тип име: Thracian
Въведен: authority