Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σειμώνιος

Xml id: Simonius
Име (Гр): Σειμώνιος
Въведен: epidoc xml