Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος

Xml id: Gaius
Име (Гр): Γάιος
Въведен: epidoc xml