Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀρτεμιδώρα

Xml id: Artemidora
Име (Гр): Ἀρτεμιδώρα
Въведен: epidoc xml