Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κρήσκης

Xml id: Crescens
Име (Гр): Κρήσκης
Въведен: epidoc xml