Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σώσανδρος

Xml id: Sosander
Име (Гр): Σώσανδρος
Въведен: epidoc xml