Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ρηβουκενθος

Xml id: Rebucenthus
Име (Гр): Ρηβουκενθος
Въведен: epidoc xml