Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Καρδενθης

Xml id: Cardenthes
Име (Гр): Καρδενθης
Име (Ен): Cardenthes
Тип име: Greek
Въведен: authority