Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Εὐδαίμων

Xml id: Eudaimon
Име (Гр): Εὐδαίμων
Име (Ен): Eudaimon
Тип име: Greek
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0902
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῇ τύχῃ. Ὑπὲρ τῆς τῶν αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза