Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Γναῖος

Xml id: Gnaeus
Име (Гр): Γναῖος
Име (Ен): Gnaeus
Име (Бг): Гней
Тип име: Latin
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза