Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Τρανκυλλίνα

Xml id: Tranquillina
Име (Гр): Τρανκυλλίνα
Име (Ен): Tranquillina
Тип име: Latin
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Място на намиране: Оризаре
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Категория на надписа: милиарна колона