Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Γέτας

Xml id: Geta
Име (Гр): Γέτας
Име (Ен): Geta
Тип име: Thracian
Въведен: authority