Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри Съкращения

Списък Съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 37 / Текуща страница: 1


xml ид
Пълно
Свързани документи
χώρχώρτης
IGBulg_5180 (1 file/s)
ΤιΤιβέριος
IGBulg_1460 IGBulg_0880 (2 file/s)
ΤΤίτου
IGBulg_1515 Tlmn3_0004 (2 file/s)
στρστρατιώτῃ
IGBulg_5180 (1 file/s)
ΣικίνΣικίνιον
IGBulg_5407_new (1 file/s)
ΣεββΣεββαστῶν
IGBulg_1455 (1 file/s)
ΣεβΣεβαστοῦ
Σεβαστὸν
σεβαστὴν
Σεβαστῆς
Σεβαστῶν
Tlmn3_0002 IGBulg_1069 IGBulg_1384 IGBulg_5409 IGBulg_1515 Tlmn3_0003 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 Tlmn3_0004 IGBulg_0917 (11 file/s)
ΠόΠόπλιος
Πόπλιον
IGBulg_5407_new IGBulg_1454 Tlmn3_0001 (3 file/s)
πρεσσβπρεσσβευτοῦ
IGBulg_0917 (1 file/s)
πρεσβπρεσβευτοῦ
IGBulg_1069 IGBulg_1384 Tlmn3_0006 IGBulg_1455 (4 file/s)
ΠομπονίΠομπονίου
IGBulg_1384 (1 file/s)
ΠοΠοπλίου
Πόπλιος
Tlmn3_0005 IGBulg_1144_1170 (2 file/s)
ΜΜάρκῳ
Μάρκου
Μάρκῳ
Μᾶρκον
IGBulg_1069 Tlmn3_0005 IGBulg_1384 IGBulg_0904 IGBulg_1375 Tlmn3_0006 IGBulg_1565 IGBulg_1517 IGBulg_0902 (9 file/s)
ΛΛούκιος
Λουκίου
Λουκίου
IGBulg_1928 Tlmn3_0006 IGBulg_1510 IGBulg_0902 (4 file/s)
ΚυΚυρίου
SIBulg_207 (1 file/s)
ΚλαύΚλαύδιος
IGBulg_1517 (1 file/s)
ΚλΚλαυδίας
IGBulg_1537 (1 file/s)
ΚΚοΐντον
Κοΐντου
IGBulg_5407_new IGBulg_1455 (2 file/s)
ἸούλἸούλιον
Tlmn3_0002 (1 file/s)
ἸουλἸουλίου
Tlmn3_0002 Tlmn3_0004 (2 file/s)